Pradaxa pdf

Pradaxa pdf


Alle belangrijke informatie over Pradaxa staat in de bijsluiter in de verpakking.If you have to stop taking PRADAXA, your healthcare provider may prescribe another medicine to help prevent a blood clot from forming For CrCl 30- 50 mL/min, start warfarin 2 days before discontinuing PRADAXA.Gebruikt u naast Pradaxa nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken?Vertel dat dan uw arts of apotheker.Your healthcare provider will tell you when you should stop taking PRADAXA and when you may start taking it again.Voor meer informatie over Pradaxa® en/of boezemfibrilleren verwijzen wij u naar uw behandelend arts of uw apotheker.• For CrCl 15-30 mL/min, start warfarin 1 day before discontinuing PRADAXA.Heeft u vragen aan de fabrikant over Pradaxa of het gebruik ervan, kunt u contact pradaxa pdf opnemen met de afdeling.PRADAXA may need to be stopped, if possible, before surgery or a medical or dental procedure.

New york times pradaxa, pdf pradaxa


pradaxa pdf pradaxa does pristiq show up on a drug test pdf buspirone and pristiq risperdal 2 mg side effects

Pradaxa drug class, pdf pradaxa

risperdal coupons discounts pradaxa pdf abilify vs risperdal for autism